+44 (0)1492 642291

Dance Encounters

Dance Encounters

Client: Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

[excerpt based on Wales Arts International website]

Bu i Dance Encounters edrych ar y risgiau sy’n ynghlwm â rhaglennu dawns ryngwladol, y rhwystrau sy’n bodoli a’r ffyrdd o’u goresgyn. Bu i’r rhai oedd yn cymryd rhan edrych ar fentrau dylanwadol a thrafod sut i agor drysau at ddawns ddiweddar, ryngwladol a chyfoes. Cwestiwn allweddol oedd: sut allwn ni annog a chaniatáu cymryd mwy o risg mewn gwaith rhaglennu yng Nghymru ac yn y DU?

Roedd cyflwyniadau ffurfiol gan enghreifftiau’r DU yn rhan o’r digwyddiad yn ogystal â gweithgareddau holi ac ateb bob yn ail gyda gweithgareddau cymryd rhan anffurfiol, perfformiadau dawns a chyfleoedd i sgwrsio a rhwydweithio. Fe wnaeth rhaglenwyr lleoliadau, mudiadau dawns, artistiaid dawns, cyrff strategol, cyrff ariannu a mudiadau cenedlaethol eraill gymryd rhan yn y digwyddiad. Cafodd Dance Encounters ei gynnal yn y Galeri, Caernarfon.

View Project
Vip Porn Amateur Porn