+44 (0)1492 642291

Cyfle gwerth £1000 i artist

Cyfle gwerth £1000 i artist

SetWidth1024-TapeHasselt05

Gweithio gydag artist rhyngwladol i helpu creu gwaith celf mawr rhyngweithiol.

Mae ein cleient, Migrations, mewn partneriaeth â RSPB Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd, yn chwilio am artist i weithio gydag artist rhyngwladol er mwyn gosod gwaith celf awyr agored ym Mharc Bute yng Nghaerdydd dros gyfnod o ddeuddeng niwrnod ym mis Gorffennaf 2015.

Dyma gyfle datblygu proffesiynol gyda thâl ar gyfer artist sy’n gweithio yng Nghymru ac sydd â diddordeb mewn gwaith celf rhyngweithiol mawr yn yr awyr agored.

Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau: Dydd Sadwrn yr 11eg o Orffennaf 2015.

more info

Vip Porn Amateur Porn