Archive Site - Datrys is now closed.

Diweddaru Pecyn Addysg Celf Gyhoeddus

Diweddaru Pecyn Addysg Celf Gyhoeddus

Rydym ni wedi diweddaru Pecyn Addysg Datrys ar gyfer Celf Gyhoeddus. Rydym ni’n gobeithio y bydd y newidiadau canlynol o werth i chi:

  • Dolenni diweddar ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol
  • Pum taflen waith ychwanegol

Mae Pecyn Addysg Celf Gyhoeddus Un Llais yn dal i fod ar gael i’w lawrlwytho am ddim o wefan Datrys..

download pack