Archive Site - Datrys is now closed.

Galwad Agored i Artistiaid Sain

Galwad Agored i Artistiaid Sain
Soundlands Sound Art Commission advert CCQ magazine

seindiroedd celf sain galwad agored 2015

Y mis hwn, bu i brosiect Seindir gan Datrys gyhoeddi dau gomisiwn celf sain arall – fe fydd un yn hyfryd Gwm Idwal yn Eryri a’r llall yn ninas fywiog Bangor.

Mae’r beirniaid a fydd yn dethol yn cynnwys: Ceri Hand, Guto Roberts, Annea Lockwood, J. Milo Taylor, Yann Seznec a Janek Schaefer.

“Rydw i wrth fy modd efo gwrthgyferbyniad y ddau safle ar gyfer y gwaith comisiwn… Prysurdeb strydoedd y ddinas ddysg a thirwedd Eryri wych. Llawn awen! Felly ‘rydw i’n argymell eich bod yn cynnig syniad da ar gyfer y ddau le ac fe gawn ni weld pa un ddaw i’r brig ! … Ewch amdani … Datblygwch eich syniadau, fe fydd y dyddiad cau yn bendant… felly anfonwch nhw, RŴAN HYN. Fe fyddwn ni’n edrych ymlaen at gael ystyried eich syniadau…” – Dywedodd Janek Schaefer wrth drafod Comisiynau Celf Sain Seindir 2015

Dyddiad cau’r ‘cynnig agored’ rhyngwladol yma fydd 13 Chwefror 2015. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

soundlands website