Archive Site - Datrys is now closed.

Piano Transplants

Piano Transplants

Client: Soundlands

Bu i Soundlands wahodd yr artist sain, Annea Lockwood o’r UDA, i ail-greu ei gwaith arloesol o’r 70au, Trawsblaniadau Piano.

Fel rhan o Ddinas Sain Bangor, yn gyntaf bu i Lockwood berfformio Llosgi Piano ym Mangor gydag addasiad ar y pryd byw gan yr artistiaid gwadd Xenia Pestova, Ed Wright a Sarah Westwood. Yn dilyn hyn bu Gardd Piano gan Goedwig Gwydyr, Conwy (sydd yno o hyd).

Trwy gydweithio gyda Gŵyl Gelfyddydau Harwich, sydd wedi rhaglennu fersiwn o drydydd trawsblaniad Lockwood, Boddi Piano, roedd modd cysylltu fideo byw trwy’r rhyngrwyd er mwyn gallu sgrinio’r tri darn o waith ar y cyd.

View Project