Archive Site - Datrys is now closed.

ArtsChampion

Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg : Gogledd Cymru
Arts & Education Network : North Wales

Dyma ein gofod dros dro tra’n bod yn datblygu ein gwefan. Diolch am eich amynedd. Tanysgrifiwch i dderbyn y newyddion diweddaraf.

This is our temporary online space while we’re creating our website. Thanks for your patience. Subscribe to receive the latest news.

Taflen AC ffryntHyrwyddwyr Celfyddydau Lleol

Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Gogledd Cymru yn chwilio am 12 o Hyrwyddwyr Celfyddydau Lleol ar gyfer y Rhwydwaith rhanbarthol newydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru fel rhan o’r Cynllun Dysgu Creadigol.

Gwybodaeth pellach a sut i wneud cais yma

———————–

Local Arts Champion

Arts and Education Network North Wales is seeking 12 Arts Champions for the new regional Network in partnership with The Welsh Government and Arts Council Wales as part of the Creative Learning Plan.

Further information and how to apply here

I dderbyn y gwybodaeth a newyddion ddiweddaraf:

For the latest information & news:

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Math / Type
Dwi yn... / I am...
Fy mhrif feysydd diddordeb yw / I am interested in
Opsiynnau / Options

Cyswllt / Contact NW

Gwynedd, Môn & Conwy
Gwynedd, Anglesey & Conwy

Mari Lloyd Pritchard
marilloyd@me.com
07984 586 857

Cyswllt / Contact NE

Sir Ddinbych, Sir Y Fflint & Wrecsam
Denbighshire, Flintshire & Wrexham

Iwan Glyn Williams
iwan@datrys.uk
07449 797614