Archive Site - Datrys is now closed.

Helfa Gelf

Helfa Gelf

Client: Helfa Gelf / Cyngor Sir Ddinbych

Lansiodd Helfa Gelf brosiect stiwdios agored gyda chlec, yn wreiddiol yn sir Conwy, yna yn ehangu ar draws gogledd Cymru.

Datrys oedd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli y prosiect yn y flwyddyn gyntaf ar ran grwp Helfa Gelf ac yna i Cyngor Sir Ddinbych.

Update: Datrys is currently contracted to deliver Helfa Gelf 2015.

Llun: Mandy Coates