manavgat escort belek escort manavgat escort manavgat escort
Archive Site - Datrys is now closed.

Tystebau

Cyfieithiad llawn o’r dudalen ar ei ffordd – diolch am eich hamynedd.

 • "Datrys have brought consistently high levels of creativity, energy, passion and professionalism to the work we've completed in partnership and to this end I would recommend them unreservedly. Their spirit, humour and warmth as individuals and as an organisation is the icing on the cake and I very much look forward to continuing to work in partnership with them in the future."
  RSPBCarolyn Robertson, Project Manager - Giving Nature a Home in Cardiff
 • “Bu i ni gysylltu â Datrys yn hwyr yn y dydd i roi ail-fywyd i brosiect nawdd Ewropeaidd oedd ar ei hôl ac ar fin mynd i’r gwellt.... mae eu safonau uchel, eu hymroddiad a’u hyblygrwydd wedi ychwanegu gwerth go iawn i’r prosiect. Rydw i’n hapus iawn i argymell Datrys i chi..”
  Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyAnn Lloyd Williams, Pennaeth Adran: Datblygu Cymunedau Gwledig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • "Datrys are brilliant, capable of understanding and solving any needs, managing large number of participants, technical issues and topics – qualities I rarely found working with other companies and projects internationally."
  Marinella SenatoreArtist
 • "Mae Datrys wedi galluogi Cyngor Sir y Fflint i gwblhau prosiectau Celf Gyhoeddus na fydden ni wedi medru eu cyflawni fel arall . . . Maen nhw wedi gweithredu amcanion y prosiect yn broffesiynol, gyda sylwgarwch a gwerth am arian. Rydym ni’n fodlon iawn gyda Datrys ac yn eu hargymell.”
  Cyngor Sir y FflintGwenno Jones, Rheolwraig y Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau
 • “Mae [Datrys] wedi cyflawni’n hamcanion ar amser ac yn unol â’r gyllideb dro ar ôl tro, a hynny’n broffesiynol ac ymroddgar . . . Maen nhw’n rheolwyr prosiect proffesiynol a phrofiadol sy’n mynd i’r afael â nodau ac amcanion prosiect o’r cychwyn cyntaf.”
  bloc: Technoleg Greadigol CymruDr. Emma Posey - Cadeirydd
 • “Fuasech chi gystal â llongyfarch y tîm ar fy rhan am reoli’r digwyddiad mor wych . . . Rydw i’n mawr obeithio y medrwn ni wneud rhagor o waith efo chi yn y dyfodol.”
  Celfyddydau Rhyngwladol CymruHarry McIver, Pennaeth Prosiectau
sexy porn video xxx sex xxx video hdsex free xxx faketaxi.com xxx video porno indian hd porn xvideos sexy porn video full porn xxx
porno izle sikiş izle 2021 pornoları rus pornosu porno filimi yeni porno
escort manavgat seks hikaye sex hikaye side escort eryaman escort sex hikaye