Archive Site - Datrys is now closed.

About Us Datrys

Cyfieithiad llawn o’r dudalen ar ei ffordd – diolch am eich hamynedd.

Beth mae ein clientiaid yn dweud amdanom ni

 • "Datrys are brilliant, capable of understanding and solving any needs, managing large number of participants, technical issues and topics – qualities I rarely found working with other companies and projects internationally."
  Marinella SenatoreArtist
 • "Datrys have brought consistently high levels of creativity, energy, passion and professionalism to the work we've completed in partnership and to this end I would recommend them unreservedly. Their spirit, humour and warmth as individuals and as an organisation is the icing on the cake and I very much look forward to continuing to work in partnership with them in the future."
  RSPBCarolyn Robertson, Project Manager - Giving Nature a Home in Cardiff
 • “Bu i ni gysylltu â Datrys yn hwyr yn y dydd i roi ail-fywyd i brosiect nawdd Ewropeaidd oedd ar ei hôl ac ar fin mynd i’r gwellt.... mae eu safonau uchel, eu hymroddiad a’u hyblygrwydd wedi ychwanegu gwerth go iawn i’r prosiect. Rydw i’n hapus iawn i argymell Datrys i chi..”
  Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyAnn Lloyd Williams, Pennaeth Adran: Datblygu Cymunedau Gwledig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • "Mae Datrys wedi galluogi Cyngor Sir y Fflint i gwblhau prosiectau Celf Gyhoeddus na fydden ni wedi medru eu cyflawni fel arall . . . Maen nhw wedi gweithredu amcanion y prosiect yn broffesiynol, gyda sylwgarwch a gwerth am arian. Rydym ni’n fodlon iawn gyda Datrys ac yn eu hargymell.”
  Cyngor Sir y FflintGwenno Jones, Rheolwraig y Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau
 • “Fuasech chi gystal â llongyfarch y tîm ar fy rhan am reoli’r digwyddiad mor wych . . . Rydw i’n mawr obeithio y medrwn ni wneud rhagor o waith efo chi yn y dyfodol.”
  Celfyddydau Rhyngwladol CymruHarry McIver, Pennaeth Prosiectau
 • “Mae [Datrys] wedi cyflawni’n hamcanion ar amser ac yn unol â’r gyllideb dro ar ôl tro, a hynny’n broffesiynol ac ymroddgar . . . Maen nhw’n rheolwyr prosiect proffesiynol a phrofiadol sy’n mynd i’r afael â nodau ac amcanion prosiect o’r cychwyn cyntaf.”
  bloc: Technoleg Greadigol CymruDr. Emma Posey - Cadeirydd

clientiaid

clientiaid

 • sefydliadau celfyddydol cenedlaethol
 • sefydliadau celfyddydol rhanbarthol
 • llywodraeth cenedlaethol
 • llywodraeth lleol
 • unigolion

cytundebau

cytundebau

 • datblygu prosiect
 • rheoli sefydliad
 • arolwg, mapio, dadansoddi
 • digwyddiadau, comisiynau, ymgynghori strategol
 • pob ffurf o gelf

Chwe rheswm i ni weithio gyda’n gilydd

1

Creativity


Creativity, innovation and entrepreneurship are a key ingredient to the way we get things done.

 

3

Ambition


We want to maximise the potential of every project we work on – often surpassing initial exceptions.

 

5

Professionalism


We offer the same high quality delivery, whatever the project’s size or status. We always strive for the highest possible standards – and deliver as promised.
2

Partnership


We’re team people –  working with our clients, not just for them. Our approach is professional & friendly. We practice open, collaborative partnerships.

 

4

Fulfillment


We love success. We want your projects to be the best thing ever – that’s where we get our job satisfaction.

 

6

Commitment


We care. We’ll commit to your project whole-heartedly – as we will to you.

Llynedd

swyddfa wedi ei gynnal

o ddigwyddiadau wedi'u trefnu

o gynulleidfa

Tîm

  Rhai o bobol rydan ni wedi gweithio yn llwyddiannus gyda nhw