Archive Site - Datrys is now closed.

Arddangosfa Crefft

Arddangosfa Crefft

Client: Quadrant / Croeso Cymru

Trefnodd Croeso Cymru i dros 400 o brynwyr teithio a masnachol rhyngwladol i ddod i Gymru i ddangos gwerth a chyfleoedd ar gael yng Nghymru, gyda’r bwriad o gynyddu twristiaeth a chynyrchu incwm.

Fel rhan o raglen ehangach yng Nghymru wedi ei drefnu gan Quadrant, Datrys oedd yn gyfrifol am ymchwilio, creu a rheoli arddangosfa crefftau ar Ystad Faenol, Gwynedd, gyda pymtheg o grefftwyr yn cynrychioli y gorau o’r maes yng Nghymru.

Llun: Sophie Lowe