Archive Site - Datrys is now closed.

Innovation

logo-edau-2

Dyma ein gofod dros dro tra’n bod yn datblygu ein gwefan. Diolch am eich amynedd.

This is our temporary online space while we’re creating our website. Thanks for your patience.

Comisiynau Arloesi Celfyddydau & Addysg

Mae Edau,Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Gogledd Cymru am gomisiynu prosiectau arloesi yn Gogledd Cymru sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth i’r byd celfyddydau mynegiannol mewn ysgolion a phrofi ffyrdd newydd o weithio.

Gwybodaeth Pellach

Ffurflen gais ar gael yma

Ffurflen Gais

Arts & Education Innovation Commissions

Edau, the Arts and Education Network North Wales is commissioning innovation projects in North Wales that will make a positive impact on the expressive arts subjects in schools and trial new ways of working.

Further Information

Application Form available here

Application Form

Cyswllt / Contact NW

Gwynedd, Môn & Conwy
Gwynedd, Anglesey & Conwy

Mari Lloyd Pritchard
mari@edau.cymru
07984 586 857

Cyswllt / Contact NE

Sir Ddinbych, Sir Y Fflint & Wrecsam
Denbighshire, Flintshire & Wrexham

Iwan Glyn Williams
iwan@edau.cymru
07449 797614