Archive Site - Datrys is now closed.

Mapio Arloesol

Mapio Arloesol

Client: Llywodraeth Cymru

Gweithio ar ran Llywodraeth Cymru ar gyfer bloc: Technoleg Greadigol Cymru i ymchwilio a mapio’r sector technoleg greadigol ar draws gogledd Cymru.

Bu i Datrys adnabod unigolion a chwmnïau oedd yn gweithio yn adrannau pwysicaf technoleg sy’n cynyddu, cynnal cyfweliadau wyneb-i-wyneb, crynhoi’r wybodaeth a gasglwyd a gwneud argymhellion.

Gyda’r ymchwil hwn, anelodd Llywodraeth Cymru i adnabod sut byddai modd cefnogi’r sector technoleg greadigol orau yng Nghymru.